กรอบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ประเด็น

1.GREEN & CLEAN Hospital  (KPI : PA)

2. จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (KPI : ตรวจราชการ_รอรายละเอียด)

2.1  ระบบ NEHIS

[...]

ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น เนื่องจากสายโทรศัพท์ภายนอกขาด จากการก่อสร้างถนนสาย 317 (จันทบุรี-สระแก้ว) ทำให้ไม่สามารถติดต่อโรงพยาบาลด้วยเบอร์ 037-255108-9 ได้

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
ด้วยสายโทรศัพท์ภายนอกขาด เนื่องจากการก่อสร้างถนนสาย 317  (จันทบุรี-สระแก้ว)
ทำให้ไม่สามารถติดต่อโรงพยาบาลด้วยเบอร์ 037-251108-9 ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก
หากผู้รับบริการหรือผู้ที่ต[...]

Create Content