ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดการใช้งานระบบ NonHR ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาค&nb[...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Create Content