ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR


การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดการใช้งานระบบ NonHR ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  โดยสามารถสมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://nonhr.moph.go.th/ และศึกษาแนวทางปฏิบัติในการใช้งานตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงค์  https://nonhr.moph.go.th/
 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments