ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย โดยวิธีตกลงราคา


สำหรับการจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายสุวิชัย สิทธิจันทร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,ู๖๒๐ บาท

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments