ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา


สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี จำนวน  ๖ รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเย็นสหภัณฑ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๖๐ บาท

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments