ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ร้านแสงชัยบริการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 74,800 บาท ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่ร[...]

Create Content