แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 และ เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ

สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน วันที่ 10 และ 24 สิงหาคม 2561 เพิ่มเติมได้ที่

ยุทธศาสตร์ชาติ - ภาคกลาง - กลุ่มจังหวัด - จังหวัด https://goo.gl/EQX8k5

ยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพ https://goo.gl/eJeQeu

[...]

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผ[...]

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณางบค่าเสื่อมปี 2562 ระดับจังหวัด 10%

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562
ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

และสามารถดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทย จากเว็บไซต์ http://www.bb.go[...]

Create Content