ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา


สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี จำนวน ๒๘ รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเย็นสหภัณฑ์ โดยเสนอราคา ๘,๖๐๖ บาท (แปดพันหกร้อยหกบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments