กรอบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ประเด็น

1.GREEN & CLEAN Hospital  (KPI : PA)

2. จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (KPI : ตรวจราชการ_รอรายละเอียด)

2.1  ระบบ NEHIS

[...]

ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น เนื่องจากสายโทรศัพท์ภายนอกขาด จากการก่อสร้างถนนสาย 317 (จันทบุรี-สระแก้ว) ทำให้ไม่สามารถติดต่อโรงพยาบาลด้วยเบอร์ 037-255108-9 ได้

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
ด้วยสายโทรศัพท์ภายนอกขาด เนื่องจากการก่อสร้างถนนสาย 317  (จันทบุรี-สระแก้ว)
ทำให้ไม่สามารถติดต่อโรงพยาบาลด้วยเบอร์ 037-251108-9 ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก
หากผู้รับบริการหรือผู้ที่ต[...]

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โ[...]

Create Content