ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำ พื้นที่ถนน ๘๓๐ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โรงพยาบาลตาพรยะา  จังหวัดสระแก้ว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำ พื้นที่ถนน ๘๓๐ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments