ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 10 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านใบบุญพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments