การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 12 ธ.ค.61 ณ โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัด
ผู้[...]

Create Content