อบรมหลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรคตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และกองทุนแรงงานต่างด้าว

อบรมหลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรคตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และกองทุนแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 10 -11  สิงหาคม  2566  ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  

แบบฟอร์มPlanfinปรับแผนรอบ 2_2566

ปรับลด-เพิ่ม-แก้ไขดังนี้

1.เพิ่มชีส กศภ 2565 (ผลงาน ณ 30 ก.ย.2565)

2.เพิ่มชีส กศภ2566(คาดการณ์) (ผลงาน ณ 28 ก.พ.2566)

3.เพิ่มชีส ผล SK_Q266 (ผลงาน ณ 30 มี.ค 2566)

4.ปรับแก้ไข ชีส 1.planfin2566[...]

Create Content