อบรมหลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรคตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และกองทุนแรงงานต่างด้าว


อบรมหลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรคตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และกองทุนแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 10 -11  สิงหาคม  2566  ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments