ประชุมจัดทำแผนปี 63 - ประชุมกำหนดเป้าหมาย (Objective) การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมกำหนดเป้าหมาย (Objective) การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแ[...]

ประชุมจัดทำแผนปี 63 - การประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั[...]

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โ[...]

Create Content