รายงานการประชุมการพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว


รายงานการประชุมการพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 29  กันยายน 2564 (หลังการประชุม คปสจ.)

ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments