เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผ[...]

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณางบค่าเสื่อมปี 2562 ระดับจังหวัด 10%

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562
ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

และสามารถดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทย จากเว็บไซต์ http://www.bb.go[...]

Create Content