เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และจัดทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 ต.ค 2566


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments