การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565


การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกอบด้วย

1. หนังสือแจ้งการประเมิน คปสอ. จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 

2. เกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เอกสารแนบ 1)

3. กำหนดการประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในองค์ประกอบที่ 2 (เอกสารแนบ 2)
ระบบสุขภาพอำเภอ

4. แนวทางการเขียน CUP Profile (เอกสารแนบ 3)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments