การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการให้บริการสาธารณสุข (กรณ๊ติดเชื้อจากผู้ป่วยสิทธิอื่นที่ไม่ใช่ UC)


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments