ขอความร่วมมือการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic Payment, Hardship และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments