เอกสารการประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564


เอกสารการประเมินเอกสารการประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปด้วย

1. รายละเอียดการประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564

2. แบบประเมินตนเอง คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564

3. แนวทางการเขียน CUP Profile

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments