เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สสจ.สระแก้ว (Integrity and transparency Assessment: ITA)2564


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments