ประชุมจัดทำแผนปี 63 - ประชุมกำหนดเป้าหมาย (Objective) การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประชุมกำหนดเป้าหมาย (Objective) การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1_HjPjJrvs_j27O69JFEJ9a9dBF-92ebY?usp=sharing

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments