เอกสารกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน Medical Record Audit ระดับจังหวัด ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน Medical Record Audit ระดับจังหวัด ปี 2562  ครั้งที่ 1/2562  

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments