แนวทางการดำเนินงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสธารณสุข พ.ศ.2535

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments