เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562


วาระประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว       ครั้งที่  1/2562

วันที่ 21  มกราคม  2562   เวลา 09.00-12.00 น.

.ห้องประชุมสิรินธร   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments