เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2562


เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน (วันที่ 10 สิงหาคม 2561) เพิ่มเติมได้ที่

ยุทธศาสตร์ชาติ - ภาคกลาง - กลุ่มจังหวัด - จังหวัด https://goo.gl/EQX8k5

ยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพ https://goo.gl/eJeQeu

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ https://goo.gl/Z1yRJj

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments