เอกสารประกอบการประชุมพิจารณางบค่าเสื่อมปี 2562 ระดับจังหวัด 10%


เอกสารประกอบการประชุมพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562
ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

และสามารถดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทย จากเว็บไซต์ http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=527&mid=290

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments