ขอความร่วมมือตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลบุคลากรและเงินเดือนตามการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ประกอบ การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments