เอกสารประกอบการประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบงานสู่ดิจิทัล


https://ictmoph.webex.com/ictmoph/j.php?MTID=m0a1725486b7f0e6cc19cfd389f39024c

 

https://newgfmisthai.gfmis.go.th/?post_type=software&p=53523

https://skmoph.webex.com/skmoph-en/j.php?MTID=m1a3520d295ddb65b132461c5fd5a7a67

 

 

https://skmoph.webex.com/skmoph/j.php?MTID=m23d4ba2ce1b2f735052b2548fa76bbcd

 

 

https://region6.webex.com/region6/j.php?MTID=m237b9d220c6975416f23938fb5a974f3

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments