ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดการใช้งานระบบ NonHR ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาค&nb[...]

Create Content