รายงานต้นทุนต่อหน่วย แบบQUICK METHOD ปี 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แก้ไขรายงาน 25 พ.ย. 2563

แก้ไขชีสสูตรการคำนวณต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Quick Method  เดือน ตุลาคม  2563 ดึงรายงาน ณ วันที่  25  พฤศจิกายน  2563

Create Content