เอกสารกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน Medical Record Audit ระดับจังหวัด ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน Medical Record Audit ระดับจังหวัด ปี 2562  ครั้งที่ 1/2562  

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

[...]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562

วาระประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว       ครั้งที่  1/2562

วันที่ 21  มกราคม&n[...]

Create Content