ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำ พื้นที่ถนน ๘๓๐ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลตาพรยะา  จังหวัดสระแก้ว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำ พื้นที่ถนน ๘๓๐ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 10 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านใบบุญพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Create Content