HealthScript ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น

ยืดหยุ่น ใช้ร่วมกับระบบที่หน่วยงานผู้ใช้มีอยู่

ไม่ยึดติดกับการใช้ร่วมกัน Software ใด Software หนึ่ง รองรับรูปแบบข้อมูลได้หลายหลายชนิด และประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ

Great individual Design

Lorem ipsum dolor consetuer
erat votpat dolore

HealthScript Main Features

ความสามารถของโปรแกรม สำหรับนำไปใช้ในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

Universal Data Access

รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MS Access, CSV, TXT, XML, JSON เป็นต้น

Security

รองรับมาตรฐานความปลอดภัย HTTPS, SSL, FTPS, SHA256, MD5, Access Level Control etc.

Automatic

สามารถกำหนดให้ทำงานในแบบอัตโนมัติ และกำหนดเงื่อนไขของการทำงานได้ตามต้องการ

Standard & Interoperability

ใช้การประกาศมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล มีการระบุโครงสร้างที่ชัดเจน ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง เข้าใจได้ง่าย และป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่าง Application

Download

Change Logs

HealthScript v. 1.15.2.18 (18 กพ. 58)

  • แก้ไขปัญหา “Out of memory” และรองรับผลลัพธ์ข้อมูลขนาดใหญ่
  • แก้ไขปัญหาการ Loop ของ Auto Update โปรแกรม
  • ปรับปรุงรายการรหัสหน่วยงาน
  • แก้ปัญหา MCI Error กรณีเครื่องที่ไม่มี Sound Card
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาอื่นๆ

HealthScript v. 0.14.12.18 (18 ธค. 58)

  • ปรับ Format ข้อมูล Date และ Datetime ให้ตรงตาม General date format ของ MySQL
  • อ้างอิงเวลาจาก Database Server แทนการใช้เวลาจาก Client
  • เพิ่มระบบ Auto Update สำหรับการปรับปรุงโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่

HealthScript Version ล่าสุด

Download HealthScript 1.15.2.28 >>

HealthScript Editor

Download HealthScript Editor >>

Older Version

Lorem niam ipsum dolor sit ammet adipiscing et suitem elit et nonuy nibh elit niam dolor suit elit amet nonummy nibh dolore onec placerat interdum purus.