รายงาน CUP เมือง (by รพร)

ชื่อ Script
รายงาน CUP เมือง (by รพร)
รายละเอียด
Master Active
1
Master Cron
Force Master Cron
0
Create Date
2015-06-12 10:44:52
Last Update
2015-06-12 10:49:42
Public
1
ทีมพัฒนา Script
ปูชิกา แก้วเพชรเพิ่มสมาชิก
RestFul URL
http://team.sko.moph.go.th/api/v1/scripts/sid/9

Reports

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
#TitleTable NameDescriptionActiveClient Office TypeLast Update
1OPD Visitrep_opd_visit_skh12015-06-12 12:13:36
2จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรครั้งแรก ครบ 4 ครั้ง (ตามเกณฑ์)anc_complete12015-06-12 01:13:37