รายงาน Simple Closed Fruacture

ชื่อ Script
รายงาน Simple Closed Fruacture
รายละเอียด
Master Active
1
Master Cron
Force Master Cron
0
Create Date
2015-06-12 10:46:46
Last Update
2015-06-12 01:06:30
Public
1
ทีมพัฒนา Script
สมศักดิ์ ตาลีเพิ่มสมาชิก
RestFul URL
http://team.sko.moph.go.th/api/v1/scripts/sid/12

Reports

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
#TitleTable NameDescriptionActiveClient Office TypeLast Update
1refer_S4200refer_S420012015-06-12 01:14:37
2refer_S5250refer_S525012015-06-12 01:15:09
3refer_S6260refer_S626012015-06-12 01:15:47
4refer_S9250refer_S925012015-06-12 01:15:59