ผู้ป่วยเรื้อรัง

ชื่อ Script
ผู้ป่วยเรื้อรัง
รายละเอียด
Master Active
1
Master Cron
Force Master Cron
0
Create Date
2015-06-12 10:45:29
Last Update
2015-06-12 10:45:29
Public
1
ทีมพัฒนา Script
จิตราพร สุธงษาเพิ่มสมาชิก
RestFul URL
http://team.sko.moph.go.th/api/v1/scripts/sid/10

Reports

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#TitleTable NameDescriptionActiveClient Office TypeLast Update
1OPD visitrep_opd_visit12015-06-12 11:14:37