รายชื่อโรงพยาบาล

ทั้งหมด 957 ผลลัพธ์

รายชื่อโรงพยาบาล ทุกจังหวัด

#รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยสถานบริการประเภทสถานบริการที่อยู่ถนนหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์จำนวนเตียงระดับ
110752รพ.บางบ่อ0789ม.1ถเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทราปรากา01040211105609022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
210753รพ.บางพลี0788/1 ม.8 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทร080103116022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
310754รพ.บางจาก0735/3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราก080304113022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
410755รพ.พระสมุทรเจดีย์07172 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ030405113022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
510756รพ.บางกรวย0744 ม.8 ถ.กรุงนนท์-วงถนอม ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบ080102123021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
610757รพ.บางใหญ่07อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1030103123022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
710758รพ.บางบัวทอง07อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1111030104123022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
810759รพ.ไทรน้อย07ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุร050105123021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
910760รพ.ปากเกร็ด0770.ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี050106123022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1010761รพ.คลองหลวง0730 ม.7 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 247070602133022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1110762รพ.ธัญบุรี07อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110020303136022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1210763รพ.ประชาธิปัตย์07247/45 ม.2 ต.ประชาธิปัติย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12020103133022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1310764รพ.หนองเสือ07 ม.06 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12140060104133022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1410765รพ.ลาดหลุมแก้ว07187 ม.4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 040105133022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1510766รพ.ลำลูกกา07ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150060606133022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1610767รพ.สามโคก07ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160060707133022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
1710768รพ.ท่าเรือ07440/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอย020102143021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
1810769รพ.สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)07200 ม.2 ถ.สายเอเซีย ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรี020103146021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
1910770รพ.บางไทร0735 ม.2 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 020104143021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2010771รพ.บางบาล0782 ม.02 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 1325020405143021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2110772รพ.บางปะอิน0772 ม.11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 131110106146021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2210773รพ.บางปะหัน0771/3 ม.5 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 050107141021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2310774รพ.ผักไห่0715 ม.5 ถ.ผักไห่-ป่าโมก ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศร050108143021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2410775รพ.ภาชี0715 ม.5 ถ.ผักไห่-ป่าโมก ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศร050109143021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2510776รพ.ลาดบัวหลวง0788/1 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา030310146021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2610777รพ.วังน้อย07100 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอย050411146021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2710778รพ.บางซ้าย0758 ม.1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270010113141021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2810779รพ.อุทัย0715 ม.5 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210051014141021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
2910780รพ.มหาราช07224 ม.6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150060115141021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
3010781รพ.บ้านแพรก07165 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13010216141021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
3110782รพ.ไชโย0780 ม.5 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง050602153021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
3210784รพ.ป่าโมก07318/ข ถ.ตร-สนัน-ชิต ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14000203156021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
3310785รพ.โพธิ์ทอง07040104153021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
3410786รพ.แสวงหา07106 ม.1 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150010105153021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
3510787รพ.วิเศษชัยชาญ07040206159022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
3610788รพ.สามโก้071 ม.10 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160100107153022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
3710789รพ.พัฒนานิคม071 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140060102166021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
3810790รพ.โคกสำโรง0754/15 ม.4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 151200401031612022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
3910791รพ.ชัยบาดาล07250 ม.04 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 151300401041615222-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
4010792รพ.ท่าวุ้ง07ม.7 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150070205166021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4110793รพ.ท่าหลวง0729 ม.9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230090107163521-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4210794รพ.สระโบสถ์0724 ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240100508161921-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4310795รพ.โคกเจริญ07111 ม.2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250020109161621-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4410796รพ.ลำสนธิ0779 ม.11 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190110310163021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4510797รพ.หนองม่วง07ม.7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170070111163022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
4610798รพ.บางระจัน0741 ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี060302173021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4710799รพ.ค่ายบางระจัน0769 ม.11 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี110203173021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4810800รพ.พรหมบุรี07172 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี030404171021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
4910801รพ.ท่าช้าง0776/4 ม.4 ต.โพธิ์ประจัก อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี040205173022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
5010802รพ.มโนรมย์07108 ม.8 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.แพรกศรี อ.สรรคบุรี จ040502183021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5110803รพ.วัดสิงห์0716 ถ.จวนวิไล ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120000103183821-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5210804รพ.สรรพยา07196 ม.6 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170050404183021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5310805รพ.สรรคบุรี07108 ม.8 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.แพรกศรี อ.สรรคบุรี จ080105183621-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5410806รพ.หันคา07678 ม.1 ถ.ชัยนาท-บ้านไร่ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 010906184522-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
5510807รพ.แก่งคอย07107 ม.08 ถ.มิตรภาพ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี-080102196021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5610808รพ.หนองแค07115 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140-000103199021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5710809รพ.วิหารแดง07200 ม.3 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150-030204193021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5810810รพ.หนองแซง0759 ม.06 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170-060605191021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
5910811รพ.บ้านหมอ07141 ม.04 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130-040106193021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6010812รพ.ดอนพุด07100 ม.2 ถ.โพธิ์พระยาท่าเรือ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 182-020107193021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6110813รพ.หนองโดน07121 ม.09 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 -090108191021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6210814รพ.เสาไห้0733 ม.07 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สร-070110191021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6310815รพ.มวกเหล็ก07ม.09 บ้านคลองไทร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์-090211193021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6410816รพ.วังม่วง0760 ม.1 ต.ตำพรวน อ.วังม่วงสัทธรรม จ.สระบุรี 18220-010312193021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6510817รพ.บ้านบึง07อำเภอบ้านบึง ตำบลบ้านบึง ซอยถนนบ้านบึง-ชลบุรี010102209022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
6610818รพ.หนองใหญ่07อำเภอหนองใหญ่ ตำบลหนองหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 010103203021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6710819รพ.บางละมุง07อำเภอบางละมุง ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ 5 เลขที่ 60508042012023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
6810820รพ.วัดญาณสังวราราม07อำเภอบางละมุง ตำบลห้วยใหญ่ หมู่ที่ 11 110604203021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
6910821รพ.พานทอง07อำเภอพานทอง ตำบลพานทอง หมู่ที่ 8 เลขที่ 1/10080105206021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
7010822รพ.พนัสนิคม07อำเภอพนัสนิคม ตำบลกุฏโง้ว ถนนสุขประยูร หมู่ที0109062012022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
7110823รพ.แหลมฉบัง07อำเภอศรีราชา ตำบลทุ่งศุขลา หมู่ที่ 070703072011422-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
7210824รพ.เกาะสีชัง07อำเภอเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ หมู่ที่ 1 010108203021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
7310825รพ.สัตหีบกม1007อำเภอสัตหีบ ตำบพลูตาหลวง หมู่ที่ 1 010309206021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
7410826รพ.บ่อทอง07อำเภอบ่อทอง ตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 1 เลขที่ 300010110206021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
7510827รพ.มาบตาพุด07อ.เมือง จ.ระยอง 211500013012110522-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
7610828รพ.บ้านฉาง0777 ม.1 ถ.อังกินันทน์ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130010202217022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
7710829รพ.แกลง07254 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 20001032120023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
7810830รพ.วังจันทร์07349 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210030204214522-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
7910831รพ.บ้านค่าย07144 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120040205214822-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8010832รพ.ปลวกแดง07272 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140010106216222-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8110833รพ.ท่าตะเกียบ07229 ม.13 ถ.สนามชัย-วังเย็น ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกี020210243021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
8210834รพ.ขลุง079 ถ.สุขุมวิท ต.ขลุง อ.ขลุง000102223022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8310835รพ.ท่าใหม่0728 ถ.สรรพกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่000103223022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8410836รพ.เขาสุกิม07ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่120703223022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8510837รพ.สองพี่น้อง0766 ม.5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่050803223022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8610838รพ.โป่งน้ำร้อน07ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน010104226022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8710839รพ.มะขาม07253 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม010105221022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8810840รพ.แหลมสิงห์0779/24 ม.5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์010106221022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
8910841รพ.สอยดาว07399 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว010107226022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
9010842รพ.แก่งหางแมว073 ม.3 ถ.หนองกวาง-ขุนซ่อง ต.แก่งหางแมว030108221022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
9110843รพ.นายายอาม07115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม120109221022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
9210844รพ.เขาคิชฌกูฏ07100 ม.5 ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ050210223022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
9310845รพ.คลองใหญ่071 ม.9 ถ.ธนากิจอนุสรณ์ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่090102233621-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
9410846รพ.เขาสมิง0775 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง010203233821-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
9510847รพ.บ่อไร่0729 ม.4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่040104233721-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
9610848รพ.แหลมงอบ075/5 ม.6 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ060105233521-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
9710849รพ.เกาะกูด0749 ม.1 ต.เกาะกูด กอ.เกาะกูด01020623621-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
9810850รพ.บางคล้า0762 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉช.24110010902243021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
9910851รพ.บางน้ำเปรี้ยว07100 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉช.24150051003246422-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
10010852รพ.บางปะกง07142 ม.13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง ฉช.24130130104247022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
10110853รพ.บ้านโพธิ์07107/1 ม.1 ถ. บ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้า010105244021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
10210854รพ.พนมสารคาม07490 ม.4 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสา040606249022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
10310855รพ.สนามชัยเขต07590/1 ม.4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต ฉช.24160040108249922-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
10410856รพ.แปลงยาว0760 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉช.24190040209244721-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
10510857รพ.กบินทร์บุรี0774 ม.5 บ้านนางเลง ต.กบืนทร์ อ.กบินทร์บุรี0501022512021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
10610858รพ.นาดี07393ม.1 บ้านสำพันตา ต.ลำพันตา อ.นาดี010203256021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
10710859รพ.บ้านสร้าง07อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150010206253021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
10810860รพ.ประจันตคาม07101 ม.4 บ้านเมืองใหม่ ต.ประจันคาม อ.ประจันคาม040107253021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
10910861รพ.ศรีมหาโพธิ07114 ม.9 บ้านโคกขวาง ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์090108256021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
11010862รพ.ศรีมโหสถ07189 ม.4 ถ.สุวินทวงศ์ บ้านโคกปีบ ต.โคกปีบ อ.ศรีมหาโ040109253021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
11110863รพ.ปากพลี07233 ม.4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130040302261021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
11210864รพ.บ้านนา07233 ม.4 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26130 040703267022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
11310865รพ.องครักษ์07040904264022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
11410866รพ.คลองหาด07628 ม.1 ต.คลองหาด010102273021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
11510867รพ.ตาพระยา07681บ้านตาพระยา หมู่ที่ 1010103273021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
11610868รพ.วังน้ำเย็น07304 ม.6 อ.วังน้ำเย็น060104276021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
11710869รพ.วัฒนานคร07231 ม.11 ต.วัฒนานคร110105276021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
11810870รพ.อรัญประเทศ074 ถ.มหาดไทย อ.อรัญประเทศ0101062712023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
11910871รพ.ครบุรี07628 ม.4 ต.แชะ040102306022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
12010872รพ.เสิงสาง0766 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นคคราชสีมา080103303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
12110873รพ.คง072 ม.16 ต.เมืองคง110104303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
12210874รพ.บ้านเหลื่อม07392 ม.4 ต. บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา160105303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
12310875รพ.จักราช07272 ม.4 ต.จักราช040106303022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
12410876รพ.โชคชัย07220 ม. 13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา130807303022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
12510877รพ.ด่านขุนทด07142/49 ม.2 ต.ด่านขุนทด020208309022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
12610878รพ.โนนไทย07707 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา010109303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
12710879รพ.โนนสูง07182 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ม.6060110306021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
12810880รพ.ขามสะแกแสง07459 ม.13 ต.ขามสะแกแสง130111303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
12910881รพ.บัวใหญ่076 ถ.เทศบาล12 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา000112309022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
13010882รพ.ประทาย075 ม.13 ต.ประทาย130113306022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
13110883รพ.ปักธงชัย07327 ม. 1 ต.ธงชัยเหนือ อ. ปักธงชัย จ.นครราชสีมา011714303022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
13210884รพ.พิมาย07138 ม.1 ถ.พิมาย - ตลาดแค010115309023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
13310885รพ.ห้วยแถลง07422 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา010116303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
13410886รพ.ชุมพวง072 ม.15 บ้านโคกเจริญ010117306022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
13510887รพ.สูงเนิน07274/5 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชส010118306022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
13610888รพ.ขามทะเลสอ07197 ม.7 ต.ขามทะเลสอ070119303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
13710889รพ.สีคิ้ว07212 ม. 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา020920309022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
13810890รพ.ปากช่องนานา07400 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา0001213012023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
13910891รพ.หนองบุญมาก 07198 ม.4 ถ.โชคชัย - เดชอุดม040422303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
14010892รพ.แก้งสนามนาง07111 ถ.นิเวศน์ ต.แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ.นครรา010123303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
14110893รพ.โนนแดง07113 ม.9 ต.โนนแดง090124303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
14210894รพ.วังน้ำเขียว07ถ.ราชสีมา - กบินทร์บุรี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีม030525301021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
14310895รพ.คูเมือง07101 ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรีมย์ 31190060102316922-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
14410896รพ.กระสัง07140 ม.9 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรีมย090103315422-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
14510897รพ.นางรอง07692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์2501043137123-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
14610898รพ.หนองกี่07255 ม.1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ทุ่งกระตาด อ.หนองกี่ จ.010605317022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
14710899รพ.ละหานทราย0755 ม.8 ถ.นิคมเขต ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัม080106319022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
14810900รพ.ประโคนชัย07190 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ030107319022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
14910901รพ.บ้านกรวด07120 ม.3 ถ.ไมยรัตน์ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์030108316022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15010902รพ.พุทไธสง07240 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120030209316022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15110904รพ.ลำปลายมาศ0741 ม.7 ถ.ลำปลายมาศ-นางรอง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 070110319022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15210905รพ.สตึก07124/1 ม.7 ถ.นิคม-สมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์070211318022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15310906รพ.ปะคำ0796 ม.3 ถ.ปะคำ-นางรอง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 312030112313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15410907รพ.นาโพธิ์07103 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230080513313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15510908รพ.หนองหงส์072 บ้านหนองจิก ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 312020114313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15610909รพ.พลับพลาชัย0799 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250010415313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15710910รพ.ห้วยราช075 ม.8 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000080816313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15810911รพ.โนนสุวรรณ07อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110100117313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
15910912รพ.ชำนิ07105 ม.8 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110080118313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
16010913รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์07161 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย ์010119313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
16110914รพ.โนนดินแดง07อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260070120313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
16210915รพ.ชุมพลบุรี07175 ม.01 ถ.ชุมพลบุรี-ท่าตูม ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุร010102328021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
16310916รพ.ท่าตูม07406 ม.7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 3070103323022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
16410917รพ.จอมพระ0719 ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180060104323021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
16510918รพ.ปราสาท07602 ม.2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุริน020105326022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
16610919รพ.กาบเชิง07ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210010106326021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
16710920รพ.รัตนบุรี07150 ม.8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร080107326022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
16810921รพ.สนม07110 ม.3 ถ.ศรีสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160030108323021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
16910922รพ.ศีขรภูมิ07 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์010109326022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
17010923รพ.สังขะ07700 ม.1 ถ.สาธร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150010110329022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
17110924รพ.ลำดวน0780 ม.03 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร030111326021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
17210925รพ.สำโรงทาบ07272 ม.1 ถ.ขามสามัคคี ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุ010212323021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
17310926รพ.บัวเชด07ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230010113323021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
17410927รพ.ยางชุมน้อย07ม.7 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190070102338221-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
17510928รพ.กันทรารมย์07183 ม.5 ต.คูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130050103339022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
17610929รพ.กันทรลักษ์07อ.กันทราลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 331100506043312023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
17710930รพ.ขุขันธ์07ต.เมืองเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140060905339021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
17810931รพ.ไพรบึง0756 ม.20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180200106333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
17910932รพ.ปรางค์กู่0787/2 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170010107333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
18010933รพ.ขุนหาญ076 ม.6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150060108339322-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
18110934รพ.ราษีไศล07164 ม.02 ต.เมืองดง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 331600201093310422-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
18210935รพ.อุทุมพรพิสัย0783ม.7 ต.กำแพง อ.อุทมพรพสัย 33120070110339022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
18310936รพ.บึงบูรพ์07อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ 33220020211333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
18410937รพ.ห้วยทับทัน0766 ม.11 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210110112333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
18510938รพ.โนนคูณ07182 ม.4 ต.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250040113333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
18610939รพ.ศรีรัตนะ0762 ม.4 ต.น้ำเกลี้ยง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240040114333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
18710940รพ.วังหิน07อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270040116333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
18810941รพ.น้ำเกลี้ยง07อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130050115333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
18910942รพ.ภูสิงห์0783/1 ม.11 ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140110317333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19010943รพ.เมืองจันทร์07ม.4 ต.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ จ.ศ040318331021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19110944รพ.ศรีเมืองใหม่07ม. 15 ต.นาคำ -15010234-6021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19210945รพ.โขงเจียม07ม. 2 ต.โขงเจียม-02010334-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19310946รพ.เขื่องใน0783 ม.6 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธ-06010434-6021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19410947รพ.เขมราฐ07ม.7 ต.เขมราฐ-07010534-6021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19510948รพ.นาจะหลวย07128/1-8 ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 3-11010834-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19610949รพ.น้ำยืน07ม. 12 ต.สีวิเชียร-12070934-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19710950รพ.บุณฑริก07ม.1 ต.โพนงาม-01011034-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19810951รพ.ตระการพืชผล07หมู่ ต.ขุหลุ-08011134-6021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
19910952รพ.กุดข้าวปุ้น07ม. 14 ต.ข้าวปุ้น-14011234-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20010953รพ.ม่วงสามสิบ07ม. 10 ต.ม่วงสามสิบ-10011434-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20110954รพ.วารินชำราบ07ม. 3 ต.คำน้ำแซบ-03101534-6023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
20210956รพ.พิบูลมังสาหาร0720/6 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธ-00011934-6021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20310957รพ.ตาลสุม07ม.2 ต. ตาลสุม-02012034-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20410958รพ.โพธิ์ไทร07ม.11 ต.โพธิ์ไทร-11012134-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20510959รพ.สำโรง07ม. 8 ต.สำโรง-08012234-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20610960รพ.ดอนมดแดง07ม. 12 ต.เหล่าแดง-12022434-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20710961รพ.สิรินธร07ม. 10 ต.นิคมลำโดม-10042534-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20810962รพ.ทุ่งศรีอุดม07ม. 3 ต.นาเกษม-03032634-1021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
20910963รพ.ทรายมูล07100 ม.14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170000102353021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21010964รพ.กุดชุม07100 ม.14 ต.กุดชุม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170140103353021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21110965รพ.คำเขื่อนแก้ว07ม.2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110020104356021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21210966รพ.ป่าติ้ว07294 ม.4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธ040105353021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21310967รพ.มหาชนะชัย07100 ม.04 ต.ฟ้าหยาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170040106353021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21410968รพ.ค้อวัง07ม.1 ถ.พลไว- ยางชุมน้อย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธ010407353021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21510969รพ.ไทยเจริญ07ม.01 ต.ไทยเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110010109351021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21610970รพ.บ้านเขว้า07800 ม.1 ต.บ้านเขว้า ถ.เปรมประชาชื่น จ.ชัยภูมิ 3617010102363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21710971รพ.คอนสวรรค์07431 ถ.คอนสวรรค์ -แก้งคร้อ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36130103363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21810972รพ.เกษตรสมบูรณ์0755 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120010104363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
21910973รพ.หนองบัวแดง07431 ม.02 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210020105363022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
22010974รพ.จัตุรัส079 ม.1 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130011006363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
22110975รพ.บำเหน็จณรงค์07217 ม.01 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160010207366022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
22210976รพ.หนองบัวระเหว07301 ม.1 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36010108363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
22310977รพ.เทพสถิต07864 ถ.สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 362010109363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
22410978รพ.ภูเขียว07149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110040110369022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
22510979รพ.บ้านแท่น07249 ม. 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190030111363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
22610980รพ.แก้งคร้อ071057 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150010112366021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
22710981รพ.คอนสาร07137 ม.5 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180050713363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
22810982รพ.ภักดีชุมพล07160 ม.3 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260030214363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
22910983รพ.เนินสง่า07180 ม. 5 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130050115363021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
23010985รพ.ชานุมาน07176 ม.08 ต.ชานุมาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240080102373022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
23110986รพ.ปทุมราชวงศา07อ.ปทุมราชวงศา อ.อำนาจเจริญ 37110080303373021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
23210987รพ.พนา07255 ม.10 ถ.อุปชิด ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 731100404373022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
23310988รพ.เสนางคนิคม0783 ม.01 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372010105373022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
23410989รพ.หัวตะพาน07176 ม.7 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240070806373022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
23510990รพ.ลืออำนาจ07ถ.ชยางกูร อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000010107373022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
23610991รพ.นากลาง0784 ม.6 ถ.อุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 060102396021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
23710992รพ.โนนสัง07ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140150103393021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
23810993รพ.ศรีบุญเรือง07106 ม.7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง070104396021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
23910994รพ.สุวรรณคูหา07400 ม.6 ถ.พระไชยเชษฐา ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.060605393021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24010995รพ.บ้านฝาง07330 ม.9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น020602403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24110996รพ.พระยืน07269 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น010303403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24210997รพ.หนองเรือ07243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 010104406021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24310998รพ.ชุมแพ0782 ม.8 ถ.มะลิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น0801054012023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
24410999รพ.สีชมพู07140 ม.10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น100406403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24511000รพ.น้ำพอง07122/2 ถ.มิตรภาพ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น020107406021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24611001รพ.อุบลรัตน์07175 ถ.สุขาภิบาล 1 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น020308403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24711002รพ.บ้านไผ่07718 ถ.แจ้งสนิท อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น030210409022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
24811003รพ.เปือยน้อย07177 ม.7 อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น010111403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
24911004รพ.พล07215 ถ.มิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น000112406022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
25011005รพ.แวงใหญ่0768 ม.9 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น010113403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25111006รพ.แวงน้อย0755 ม.7 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น120414403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25211007รพ.หนองสองห้อง07803 ม.16 ต.หนองสองห้อง030115403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25311008รพ.ภูเวียง07136 ม.3 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น030116406021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25411009รพ.มัญจาคีรี07316 ม.14 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น140117406021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25511010รพ.ชนบท07231 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น110118403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25611011รพ.เขาสวนกวาง07198 ม.10 ถ.มิตรภาพ อ.เขาสวนกวาง100119403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25711012รพ.ภูผาม่าน0739 ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น010320403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25811013รพ.กุดจับ0772 ม.3 ถ.กุดจับ-หนองวัวซอ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ030602413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
25911014รพ.หนองวัวซอ07200 ม.5 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220050103413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
26011015รพ.กุมภวาปี077 ม.5.จิตรประสงค์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี051504419021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
26111016รพ.ห้วยเกิ้ง07อ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี 41000040704411021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
26211017รพ.โนนสะอาด07บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2020105413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
26311018รพ.หนองหาน07อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130060106419022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
26411019รพ.ทุ่งฝน07หมู่ที่ 11อ.ทุ่งฝน 41310110107413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
26511020รพ.ไชยวาน07200 ม.5 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220050108413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
26611021รพ.ศรีธาตุ07252 ม.8 ถ.สมศิริ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230080209413022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
26711022รพ.วังสามหมอ07108 ม.11 ถ.ศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.วังสามหมอ อ.วังสามห110610413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
26811023รพ.บ้านผือ07ถ.พลับผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160020117419022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
26911024รพ.น้ำโสม07อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210011018416021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27011025รพ.เพ็ญ0746 ม.1 ถ.วุฒาธิคุณ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150010119416022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
27111026รพ.สร้างคอม07บ้านโพนฆ้อง หมู่ที่ 4อ.สร้างคอม040120413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27211027รพ.หนองแสง07ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340070421413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27311028รพ.นายูง07อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380070122413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27411029รพ.พิบูลย์รักษ์07269 ม.11 ต.บ้านแดง กิ่งอำเภอพิบูลย์ จ.อุดรธานี 411110123413021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27511030รพ.นาด้วง07155 ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210060102423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27611031รพ.เชียงคาน07427 ม.2 ถ.เชียงคาน - ปากชม ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ020103423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27711032รพ.ปากชม07ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150010104423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27811033รพ.นาแห้ว0780 ม.5 ถ.ด่านซ้าย - นาแห้ว ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว 42170050106423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
27911034รพ.ภูเรือ07ม.6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160060107423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28011035รพ.ท่าลี่0752 ม.1 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140010108423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28111036รพ.วังสะพุง07ม.3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130030109426021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28211037รพ.ภูกระดึง07149 ม.8 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180080710426021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28311038รพ.ภูหลวง07ม.3 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230030211423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28411039รพ.ผาขาว07155 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240080312423021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28511040รพ.บึงกาฬ07255 ม.1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย0101013817123-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
28611041รพ.พรเจริญ071 ม.08 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย080302383021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28711042รพ.โพนพิสัย0777 ม.03 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย030105436022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
28811043รพ.โซ่พิสัย07143 ม.02 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย020103383021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
28911044รพ.ศรีเชียงใหม่07476 ม.01 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย010107433021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29011045รพ.สังคม0772 ม.3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย030208433021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29111046รพ.เซกา0762 ม.18 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย180104383022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
29211047รพ.ปากคาด07106 ม.04 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.หนองคาย040405383021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29311048รพ.บึงโขงหลง07428 ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย110106383021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29411049รพ.ศรีวิไล07300 ม.11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย110107383021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29511050รพ.บุ่งคล้า07 ม.02 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย020108381021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29611051รพ.แกดำ07155 ม.07 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190070102443021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29711052รพ.โกสุมพิสัย07256 ม.13 ถ.ศรีโกสุม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสา130103449021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29811053รพ.กันทรวิชัย07ม.2 ถ.ถีนานนท์ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 4020104443021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
29911054รพ.เชียงยืน07ถ.แสงอาวุธ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160050105443021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30011055รพ.บรบือ07ถ.แจ้งสนิท ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130010106446022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
30111056รพ.นาเชือก0752 ม.02 ถ.นาเชือก-พยัคฒภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชื020107443021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30211057รพ.พยัคฆภูมิพิสัย07693 ม.1 ถ.นุตจรัส ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิ จ.มหาสารคาม010108449022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
30311058รพ.วาปีปทุม07ถ.วานี-พยัคฆ์ ต.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสาคาม 441020109449021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30411059รพ.นาดูน07170 ม.9 ถ.กลางเมือง ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44090110443021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30511060รพ.ยางสีสุราช07162 ม.02 บ้านสะนาม ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหา020111443021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30611061รพ.เกษตรวิสัย072 ม.10 ถ.หน้ารพ. ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเ100102453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30711062รพ.ปทุมรัตต์0744 ม.9 ต.น้ำแดง ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45090103453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30811063รพ.จตุรพักตรพิมาน07165 ม.4 ถ.ปัทมานนท์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45040104453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
30911064รพ.ธวัชบุรี07172 ม.3 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.030405453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
31011065รพ.พนมไพร07170 ม.3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140030106453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
31111066รพ.โพนทอง07196 ม.10 ถ.โพนทอง-ขอนแก่น ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร101207456022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
31211067รพ.โพธิ์ชัย07185 ม.2 ถ.จรจำรูญ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด020108453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
31311068รพ.หนองพอก07140 ม.1 ถ.ทรงบาดาล ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 010109453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
31411069รพ.เสลภูมิ07279 ม.7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120071710456022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
31511070รพ.สุวรรณภูมิ07ม.1 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45010111456022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
31611071รพ.เมืองสรวง07231 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ040112453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
31711072รพ.โพนทราย07104 ม.9 ถ.ประชาสุขสันต์ ต.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240090113453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
31811073รพ.อาจสามารถ077 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็070114453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
31911074รพ.เมยวดี07100 ม.6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250060115453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
32011075รพ.ศรีสมเด็จ07ม.3 ต.ศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยอ็ด 45000030216453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
32111076รพ.จังหาร07159 ม.3 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000030417453021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
32211077รพ.นามน07183 ม.7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์-07010246-0-
32311078รพ.กมลาไสย07111 ม.11 ถนนกมลาไสย-หนองแปน ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.-11010346-0-
32411079รพ.ร่องคำ07101ม.1 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์-01010446-0-
32511080รพ.เขาวง07249 ม. 3 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์-03010646-0-
32611081รพ.ยางตลาด0787 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์-20010746-0-
32711082รพ.ห้วยเม็ก0755 ม.4 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์-04010846-0-
32811083รพ.สหัสขันธ์0748ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ -10070946-0-
32911084รพ.คำม่วง0792 ม.10 ต.ท่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์-10011046-0-
33011085รพ.ท่าคันโท07183 ม.1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ -01051146-0-
33111086รพ.หนองกุงศรี07148 ม.2 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ -02011246-0-
33211087รพ.สมเด็จ07398 ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์-02011346-0-
33311088รพ.ห้วยผึ้ง07177ม.8 ต.นิคมห้วยผัง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ -08031446-0-
33411089รพ.กุสุมาลย์07 ถ.สกลนคร-นครพนม ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์-010202473521-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
33511090รพ.กุดบาก07249 ถ.เจริญราฎร์ ม.1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลน-010103473821-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
33611091รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร07 ม.10 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร-100104479021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
33711092รพ.พังโคน07188 ม.9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร-090105477921-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
33811093รพ.วาริชภูมิ0783 ม.13 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร-130106473721-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
33911094รพ.นิคมน้ำอูน0764 ม.5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร-050207471021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34011095รพ.วานรนิวาส071 ม.9 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร-091208477022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
34111096รพ.คำตากล้า0780 ม.11 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร-110109473021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34211097รพ.บ้านม่วง07299 ม.2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร-020110477721-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34311098รพ.อากาศอำนวย07386 ม.3 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร-030111479021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34411099รพ.ส่องดาว0787 ม.9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร-090113473521-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34511100รพ.เต่างอย0780 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร-060114473021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34611101รพ.โคกศรีสุพรรณ0776 ม.8 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร-080115473721-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34711102รพ.เจริญศิลป์07374 ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร-020216474221-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34811103รพ.โพนนาแก้ว07196 ม.10 ต.นาแก้ว อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร-100217473221-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
34911104รพ.ปลาปาก07120 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48120020102483021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35011105รพ.ท่าอุเทน0723/23 ม.6 ถ.ท่าอุเทน-นครพนม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.060203483021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35111106รพ.บ้านแพง07339 ม.2 ถ.หนองคาย-นครพนม ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นคร020104483021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35211107รพ.นาทม07101 ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140040311481021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35311108รพ.เรณูนคร0791/2 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170090206483021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35411109รพ.นาแก0775 ม.7 ถ.สกล-นาแก ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130070107486021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35511110รพ.ศรีสงคราม07ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.น010108483021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35611111รพ.นาหว้า07121 ม.5 ถ.สุดใจ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180050109483021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35711112รพ.โพนสวรรค์07276 ม.5 ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรร050110483021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35811113รพ.นิคมคำสร้อย0752 ม.11 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 491110102493021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
35911114รพ.ดอนตาล07อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120070103493021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36011115รพ.ดงหลวง07อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140030104493021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36111116รพ.คำชะอี0755 ม.2 ถ.มุก-กุฉินารายณ์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุ021405493021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36211117รพ.หว้านใหญ่0745 ม.9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านให090106493021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36311118รพ.หนองสูง0759 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160040607493021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36411119รพ.จอมทอง07259 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียง020702509023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
36511120รพ.แม่แจ่ม0773 ม.4 ต.ช่างเดิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270040103506021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36611121รพ.เชียงดาว07285 ม.2 ถ.โชตนา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 020104506021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36711122รพ.ดอยสะเก็ด072 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 080105506021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36811123รพ.แม่แตง07300 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150070106506021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
36911124รพ.สะเมิง07191 ม.10 ถ.สะเมิง-เชียงใหม่ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ100108503021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37011125รพ.ฝาง0730 ม.4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 501100401095012021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37111126รพ.แม่อาย07191 ม.8 ถ.ฝาง-ท่าตอน ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่080110506021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37211127รพ.พร้าว07181 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190040111506022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
37311128รพ.สันป่าตอง07149 ม.9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหวา อ.สันป่าตอง จ.เชี0901125012021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37411129รพ.สันกำแพง07อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130010413503021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37511130รพ.สันทราย07201 ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210110814506021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37611131รพ.หางดง07260 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม030115502321-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37711132รพ.ฮอด07294 ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240100116506021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37811133รพ.ดอยเต่า07105 ม.3 ถ.ฮอด-แม่ตื้น ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียง030217503021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
37911134รพ.อมก๋อย07262 ม.1 ถ.เจริญทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่010118503021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38011135รพ.สารภี07147 ม.3 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140030219503021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38111136รพ.เวียงแหง071ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350030120503021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38211137รพ.ไชยปราการ07131 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.030221504221-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38311138รพ.แม่วาง07ถ.มานีกาด-แม่วาง ต.มานีกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50010122503021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38411139รพ.แม่ออน07750 ม1 ต.บ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50010323501021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38511140รพ.แม่ทา07238 ม.8 ถ.แม่ทา-ท่าจักร ต.ท่าสบเส้น อ.แม่ทา จ.ลำพู080202513021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38611141รพ.บ้านโฮ่ง07308 ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130020103513021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38711142รพ.ลี้0749 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110040104516022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
38811143รพ.ทุ่งหัวช้าง07อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160030105513021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
38911144รพ.ป่าซาง07อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120071106516021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39011145รพ.บ้านธิ07265 ม.6 ถ.บ้านธิ-สันพระเจ้าแดง ต.บ้านธิ กิ่งอำเภอบ060107513021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39111146รพ.แม่เมาะ07ม.7 บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ070402523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39211147รพ.เกาะคา07ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา030503523022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
39311148รพ.เสริมงาม07ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม030104523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39411149รพ.งาว07ม.4 ดอนไชย ต.หลวงเหนือ อ.งาว040105523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39511150รพ.แจ้ห่ม07ม.3 ใหม่ผ้าขาวต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม030706526021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39611151รพ.วังเหนือ07ม.4 ทุ่งเป้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ040207523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39711152รพ.เถิน07ม.7 ดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน070108523022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
39811153รพ.แม่พริก07ม.5 แม่พริกลุ่มใต้ ต.แม่พริก อ.แม่พริก050409523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
39911154รพ.แม่ทะ07ม.4 หัวฝาย ต.นาครัว อ.แม่ทะ020210523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
40011155รพ.สบปราบ07ม.2 สบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ020111523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
40111156รพ.ห้างฉัตร07ม.7 หัวหนอง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร070112523021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
40211157รพ.เมืองปาน07ม.4 แพะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน040113521021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
40311158รพ.ตรอน07ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน020202533022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
40411159รพ.ท่าปลา07ม.1 ต.ท่าปลา ต.ท่าปลา010103533022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
40511160รพ.น้ำปาด0715 ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด040104533022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
40611161รพ.ฟากท่า07ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า010105533022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
40711162รพ.บ้านโคก07ม.3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก030206533022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
40811163รพ.พิชัย07ม.01 ต.ในเมือง อ.พิชัย010107536022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
40911164รพ.ลับแล07ม. 01 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล010508533022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41011165รพ.ทองแสนขัน07ม.9 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน090209533022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41111166รพ.ร้องกวาง07เลขที 323 หมู่ที่ 06 .ถ.ยันตรกิจโกศล ต. ร้อ060402543022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41211167รพ.ลอง07เลขที 156 หมู่ที่ 06 ถ.จรูญลองรัฐ ต. บ้านปิ060203546022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41311169รพ.สูงเม่น07 เลขที 118 หมู่ที่ 06 .ถ.ยันตรกิจโกศล ต. ดอ060404543022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41411170รพ.สอง07 เลขที 475 หมู่ที่ 04 .ถ.วังซ้าย ต. บ้านหนุ040106543022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41511171รพ.วังชิ้น07เลขที 115 หมู่ที่ 08 . ต. วังชิ้น อ. วังช080107543022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41611172รพ.หนองม่วงไข่07 เลขที 329 หมู่ที่ 04 . ต. น้ำรัด อ. หนองม040308543022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41711173รพ.แม่จริม07218 หมู่ 4 ตำบลหนองแดง อ.แม่จริม040202553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41811174รพ.บ้านหลวง07102 หมู่ 05 ตำบลป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง050203553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
41911175รพ.นาน้อย07110 หมู่ 6 ตำบลศรีสะเกษ อ.นาน้อย060304553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42011176รพ.ท่าวังผา0784 หมู่ 6 ตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา060906553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42111177รพ.เวียงสา07131 หมู่ 11 ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา110107556022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42211178รพ.ทุ่งช้าง071 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง020408553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42311179รพ.เชียงกลาง07563 หมู่ 5 ตำบลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง050109553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42411180รพ.นาหมื่น0778 หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อ.นาหมื่น140210553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42511181รพ.สันติสุข07205 หมู่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อ.สันติสุข040111553022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42611182รพ.บ่อเกลือ07188 หมู่ 03 ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ030212551022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42711183รพ.สองแคว0799 หมู่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว020113551022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
42811184รพ.จุน07ม.7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน070102563021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
42911185รพ.เชียงม่วน07200 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน010204563021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43011186รพ.ดอกคำใต้07225 ถ.พะเยา-เชียงคำ ม.8 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำ ใต้040205563021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43111187รพ.ปง07395 ม.1 ต. นาปรัง อ.ปง010606563021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43211188รพ.แม่ใจ07ถ.พหลโยยิน ม.9 ต. ศรีถ้อย อ.แม่ใจ090207563021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43311189รพ.เทิง07260 ม.2 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160020104576021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43411190รพ.พาน07516 ม.1 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120010905579021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43511191รพ.ป่าแดด07196 ม.4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190040106573021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43611192รพ.แม่จัน07274 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 570501075710121-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43711193รพ.เชียงแสน07104 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 5060108576021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43811194รพ.แม่สาย07101ม.10 ถ.พรหมมหาราช ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 100609579021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
43911195รพ.แม่สรวย07175 ม.1 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 010310576021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44011196รพ.เวียงป่าเป้า07131 ม.01 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 010211576021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44111197รพ.พญาเม็งราย07156 ม.10 ถ.ต้าห้าคอย ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 100112573021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44211198รพ.เวียงแก่น07115 ม.10 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140060113573021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44311199รพ.ขุนตาล07208 ม.12 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 120314573021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44411200รพ.แม่ฟ้าหลวง07ม.1ถ.หินแตก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง010215573021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44511201รพ.แม่ลาว07309 ถ.พหลโยธิน อ.แม่ลาว 030216573021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44611202รพ.เวียงเชียงรุ้ง0751 ถ.เชียงราย-เชียงของ อ.เวียงเชียงรุ้ง 010117573021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44711203รพ.ขุนยวม07455 ถ.กริชสุวรรณ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58010102581021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44811204รพ.ปาย07อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130010103586021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
44911205รพ.แม่สะเรียง0774 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110010204589021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45011206รพ.แม่ลาน้อย0779 ถ.เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน090805581021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45111207รพ.สบเมย07135 ม.1 ต.แม่สอด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110010406581021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45211208รพ.ปางมะผ้า07240 ม.1 ต.สนป่อง อ.กิ่งอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 010107581021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45311209รพ.โกรกพระ0715 ม.7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170070102603021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45411210รพ.ชุมแสง07150 ม.4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120040403603022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
45511211รพ.หนองบัว07265/5 ม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110030104606021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45611212รพ.บรรพตพิสัย07700 ถ.บรรพตพิสัย-โพทะเล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.น021305606021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45711213รพ.เก้าเลี้ยว07ม.1 บ้านเก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ย010206603021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
45811214รพ.ตาคลี07ถ.หัสนัย บ้านตาคลีใหญ่ ต.ตาคลี อ.ตาคลี 140107609022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
45911215รพ.ท่าตะโก07ม.1 บ้านท่าตะโก ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก010108606022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
46011216รพ.ไพศาลี07700 ม.8 ถ.ไพศาลี-วังพิกุล ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครส080809603021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46111217รพ.พยุหะคีรี07ม.8 บ้านพยุหะคีรี ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี080110603021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46211218รพ.ลาดยาว07ม.8 บ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรร080111606022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
46311219รพ.ตากฟ้า07330 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 6010112603021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46411220รพ.แม่วงก์0725 ม.9 ต.แม่วงก็ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150090113601021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46511221รพ.ทัพทัน07375 หมู่ที่ 01 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี-010102619021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46611222รพ.สว่างอารมณ์0780 หมู่ที่ 01 บ้านสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่-010103613021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46711223รพ.หนองฉาง07345 หมู่ที่ 05 บ้านเนินหมอมี ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง -050104616021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46811224รพ.หนองขาหย่าง0741/1หมู่ที่ 05 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัย-050105611021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
46911225รพ.บ้านไร่07307 หมู่ที่ 01 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี-010406616021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47011226รพ.ลานสัก07466 หมู่ที่ 02 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี-020107616021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47111227รพ.ห้วยคต07127 หมู่ที่ 05 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี-050308613021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47211228รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล07ม.12 ต.นิคมทุ่งโพทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000121201621021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47311229รพ.ไทรงาม071 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150040102623021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47411230รพ.คลองลาน079 ม.9 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180090103626021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47511231รพ.ขาณุวรลักษบุรี07ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษณบุรี 62130020504626021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47611232รพ.คลองขลุง07315 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเ100105626021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47711233รพ.พรานกระต่าย07114 ม.11 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 6110106626021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47811234รพ.ลานกระบือ0762 ม.6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170060107623021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
47911235รพ.ทรายทองวัฒนา07อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190010108621021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48011236รพ.ปางศิลาทอง07ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120040209623021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48111238รพ.บ้านตาก07บ้านตะฝั่งสูง หมู่ที่ 7 ต.ตากออก070102636021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48211239รพ.สามเงา07371 บ้านจัดสรร หมู่ที่ 04 ต.สามเงา040103633021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48311240รพ.แม่ระมาด07251 บ้านแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตแม่ระมาด040104636021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48411241รพ.ท่าสองยาง07357 บ้านแม่ต้าน หมู่ที่ 01 ต.แม่ต้าน020205636021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48511242รพ.พบพระ07บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 02 ต.พบพระ020107633021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48611243รพ.อุ้มผาง07159 บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 01 ต.อุ้มผาง010108636021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48711244รพ.บ้านด่านลานหอย07ม. 02 ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย020202643021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48811245รพ.คีรีมาศ07ม. 07 ต. โตนด อ. คีรีมาศ จ.สุโขทัย070103643021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
48911246รพ.กงไกรลาศ07ม. 02 ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ จ.สุโขทัย020204643021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49011247รพ.ศรีสัชนาลัย07ม. 03 ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย030105646021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49111248รพ.สวรรคโลก07ม. 04 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย0402076412021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49211249รพ.ศรีนคร07ม. 03 ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร จ.สุโขทัย030108643021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49311250รพ.ทุ่งเสลี่ยม07ม. 08 ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย080309643021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49411251รพ.ชาติตระการ07112 ม.5 บ้านศรีสงคราม050103653021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49511252รพ.บางระกำ071/3 ม.7 บ้านบางระกำ070104653021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49611253รพ.บางกระทุ่ม07100 ม.11 บ้านยางโทน110605653021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49711254รพ.พรหมพิราม07479 ม.1 บ้านพรหมพิราม010106653021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49811255รพ.วัดโบสถ์07135 ม.1 บ้านท่างาม010107653021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
49911256รพ.วังทอง07491 ม.5 บ้านหนองเสือ050108653021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50011257รพ.เนินมะปราง07364 ม.2 บ้านเนินมะปราง020609653021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50111258รพ.วังทรายพูน07-01010266-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50211259รพ.โพธิ์ประทับช้าง07128 ม.2 ถ.โพธิ์ประทับช้าง-ไผ่ท่าโพ ต.โพธิ์ประทับช้-02010366-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50311260รพ.บางมูลนาก072 ม.5 ถ.บางมูลนาถ-โพทะเล ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจ-05030566-9021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50411261รพ.โพทะเล07762 ม.2 ถ.โพทะเล-บรรพต ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร -02010666-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50511262รพ.สามง่าม07104 ม.5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140-05010766-6021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50611263รพ.ทับคล้อ0754 ม.4 ถ.ชมฐีระเวช ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66-04020866-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50711264รพ.ชนแดน07415 ม.7 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67070102676021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
50811265รพ.หล่มสัก0715 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67000103679022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
50911266รพ.วิเชียรบุรี07227ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี010205679023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
51011267รพ.ศรีเทพ0770 ม.12 ถ.ศรีเทพ-หนองมะค่า ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพ120206673021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51111268รพ.หนองไผ่07655 ม.6 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพ061007676021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51211269รพ.บึงสามพัน07333 ม.9 ต.ซับสมอทอด ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชร090108676021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51311270รพ.น้ำหนาว07333 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67160050109671021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51411271รพ.วังโป่ง07630 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240010110673021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51511272รพ.เขาค้อ0775 ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270010311673022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
51611273รพ.สวนผึ้ง07152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง050403703021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51711274รพ.บางแพ07124 ม.05 ต.วังเย็น อ.บางแพ050206706021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51811275รพ.เจ็ดเสมียน07132/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม020907703021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
51911276รพ.ปากท่อ07201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ080508706021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
52011277รพ.วัดเพลง07123 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง050309703022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
52111278รพ.ไทรโยค07ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม010102716021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
52211279รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต07ม.7ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี000402713021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
52311280รพ.บ่อพลอย07ม.1บ่อพลอย020103717022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
52411281รพ.ท่ากระดาน07ม.2ต.ท่ากระดาน020404713021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
52511282รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙07ม.1 ต.ท่าม่วง0301067112022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
52611283รพ.ทองผาภูมิ07ม.1 ต.ท่าขนุน010107719022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
52711284รพ.สังขละบุรี07ม.3 ตหนองลู030108715121-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
52811285รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน07ม.8 ต.พนมทวน100109716021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
52911286รพ.เลาขวัญ07ม.6 ต.เลาขวัญ060110713021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
53011287รพ.ด่านมะขามเตี้ย07ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย000111713021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
53111288รพ.สถานพระบารมี07ม.5 ต.สมเด็จเจริญ010312713021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
53211289รพ.เดิมบางนางบวช07153 ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120201027211222-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
53311290รพ.ด่านช้าง0794 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180010203728622-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
53411291รพ.บางปลาม้า07215 ม.05 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลา050104726022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
53511292รพ.ศรีประจันต์07218 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี010805726622-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
53611293รพ.ดอนเจดีย์07747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170050106726022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
53711294รพ.สามชุก074/1 ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130070408726022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
53811295รพ.อู่ทอง07ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 721600601097213422-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
53911296รพ.หนองหญ้าไซ07503 ม.05 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240050110726022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
54011297รพ.กำแพงแสน0747 ม.4 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140040102736022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
54111298รพ.นครชัยศรี075 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120030103733021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
54211299รพ.ห้วยพลู071/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120011803736021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
54311300รพ.ดอนตูม07183 ม.5 ถ.คงทอง ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150050104733021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
54411301รพ.บางเลน0780 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130060105738322-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
54511302รพ.สามพราน0735/10 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 010906736022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
54611303รพ.พุทธมณฑล07อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170010107731021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
54711304รพ.กระทุ่มแบน07450/4 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร0501027412022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
54811305รพ.บ้านแพ้ว12198 ม.1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร0101037420023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
54911306รพ.นภาลัย0734 ม.6 ถ.อัมพวา-บางนกแขวก ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.ส060102759022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
55011307รพ.อัมพวา0743/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110070703753022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
55111308รพ.เขาย้อย07136/2 ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140050102763021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
55211309รพ.หนองหญ้าปล้อง07อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160030103763021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
55311310รพ.ชะอำ078 ถ.ชะอำ-คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120000104766022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
55411311รพ.ท่ายาง07259/6 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130010105766021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
55511312รพ.บ้านลาด07131 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150081606763021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
55611313รพ.บ้านแหลม07238 ม.3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110030107763021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
55711314รพ.แก่งกระจาน076 ม.5 ถ.เขื่อนเพชร ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพช050108763021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
55811315รพ.กุยบุรี0741/1 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี050102773021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
55911316รพ.ทับสะแก07111 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก060303776021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56011317รพ.บางสะพาน0793 ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน050104779022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
56111318รพ.บางสะพานน้อย0760/2 ม.4 บ้านทุ่งกระโตน ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย040105773021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56211319รพ.ปราณบุรี0719 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี050806773021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56311321รพ.สามร้อยยอด0751 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ ก.อ.สามร้อยยอด060508776021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56411322รพ.พรหมคีรี0717 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี090102803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56511323รพ.ละอุ่น0711 หมู่ 3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง030302851021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56611324รพ.ลานสะกา07ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ล่านสกา010103803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56711325รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง0720 ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง081004809022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
56811326รพ.พิปูน07ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน050405803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
56911327รพ.เชียรใหญ่07ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่010706803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
57011328รพ.ชะอวด0723 ม.8 ต.ชะอวด อ.ชะอวด080107803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
57111329รพ.ท่าศาลา07ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา030108806022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
57211330รพ.ทุ่งสง07277 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง0001098015023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
57311331รพ.นาบอน07244 ม.2 ต.นาบอน020110803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
57411332รพ.ทุ่งใหญ่07599 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่020111806021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
57511333รพ.ปากพนัง07ต.ปากพนังผั่งออก อ.ปากพนัง001412803022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
57611334รพ.ร่อนพิบูลย์07ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์130113803022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
57711335รพ.สิชล07189 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล0501148012022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
57811336รพ.ขนอม07ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม030115803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
57911337รพ.หัวไทร0716 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร040116803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58011338รพ.บางขัน073 ม.1 ต.บ้านลำนาว010217803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58111339รพ.ถ้ำพรรณรา07ม.2 ต.ถ้ำพรรณรา020118801021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58211340รพ.เขาพนม07ม.9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม090102814521-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58311341รพ.เกาะลันตา07ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา010103811021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58411342รพ.คลองท่อม07ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม030104813021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58511343รพ.อ่าวลึก07ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก070105816021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58611344รพ.ปลายพระยา07ม.5 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา050106813021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58711345รพ.ลำทับ07ม.5 ต.ลำทับ อ.ลำทับ050107813021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58811346รพ.เหนือคลอง07ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง010108813021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
58911347รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์0752/3 ม.2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160020102823021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
59011348รพ.กะปงชัยพัฒน์0729/25 ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170010303823021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
59111349รพ.ตะกั่วทุ่ง0769/2 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา020604823021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
59211350รพ.บางไทร0712/1 ม.4 ถ.สายตะกั่วป่า-กะปง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า 000305821021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
59311352รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์07374 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 8010106823021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
59411353รพ.ทับปุด07125 ม.1 ถ.พังงา-ทับปุดสายใหม่ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.010107823021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
59511354รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์07166 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พัง090108823021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
59611355รพ.ป่าตอง0757 ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150030202836022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
59711356รพ.ถลาง07358 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็010103836622-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
59811357รพ.กาญจนดิษฐ์07776 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ090702846022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
59911358รพ.ดอนสัก0713/2 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี 84220050103843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60011359รพ.เกาะพงัน076 ม.4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี 84280040105843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60111360รพ.ไชยา07ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 84110010106843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60211361รพ.ท่าชนะ071115 ม.10 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 84170100107843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60311362รพ.คีรีรัฐนิคม0741 ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี 8418070808843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60411363รพ.บ้านตาขุน0774 ม.3ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230040109841021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60511364รพ.พนม0760 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.มะขามเตี้ย อ.พนม จ.สุรา030510843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60611365รพ.ท่าฉาง07ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 84150010111843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60711366รพ.บ้านนาสาร0783/4 ถ.คลองหา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร000112846022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
60811367รพ.บ้านนาเดิม07อ.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี 84240020113843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
60911368รพ.เคียนซา07195 ม.2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี 84260020114843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61011369รพ.พระแสง0742 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี 84210010116843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61111370รพ.พุนพิน07166 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 8030117846021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61211371รพ.ชัยบุรี07114 ม.3 ถ.เขาพนม-ชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุร030118843121-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61311372รพ.กะเปอร์07195 หมู่ 1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง010203853021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61411373รพ.กระบุรี07168 หมู่3 บ้าน ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง030104853021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61511374รพ.สุขสำราญ0757/2 หมู่ 5 ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง050205851022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
61611375รพ.ปากน้ำชุมพร07ม.3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง030201861021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61711376รพ.ท่าแซะ07ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ020902866021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61811377รพ.ปะทิว07ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว070103866021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
61911378รพ.มาบอำมฤต07ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว120503861021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
62011379รพ.หลังสวน07ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน0512048612022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
62111380รพ.ปากน้ำหลังสวน07ม.4 ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน040904861021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
62211381รพ.ละแม07ม.7 ต.ละแม อ.ละแม070105863021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
62311382รพ.พะโต๊ะ07ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ080106863021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
62411383รพ.สวี07120 ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.สวี070107866021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
62511385รพ.ทุ่งตะโก07ม.1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก010208861022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
62611386รพ.สทิงพระ07อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190010102903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
62711387รพ.จะนะ07ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130020103906022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
62811388รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี0720 ถ.นาทวี-ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160000104909023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
62911390รพ.เทพา07207 ม.5 ถ.เทพา-ลำไพล ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150050105906022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
63011391รพ.สะบ้าย้อย072/17 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210010106906022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
63111392รพ.ระโนด075/1 ม.5 ถ.ระโนด-หัวเขาแดง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 050107906022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
63211393รพ.กระแสสินธุ์07ต.เชิงแช อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270030308903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
63311394รพ.รัตภูมิ07289 ม.1 ถ.ยนตรการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขล010109903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
63411395รพ.สะเดา07110 ถ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120000110903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
63511396รพ.นาหม่อม07อ.นาหม่อน จ.สงขลา 90310030212903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
63611397รพ.ควนเนียง071 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220100113903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
63711398รพ.ปาดังเบซาร์0742 ม.9 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา090710903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
63811399รพ.บางกล่ำ07117 ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110010114903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
63911400รพ.สิงหนคร07อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280050215903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64011401รพ.คลองหอยโข่ง0721 ม.1 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230010116903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64111402รพ.ควนโดน07ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน-06020291-1021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64211403รพ.ควนกาหลง07ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง-07020391-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64311404รพ.ท่าแพ07ม.2 ต.ท่าแพ บ.น่าน้ำเค็ม อ.ท่าแพ-02010491-1021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64411405รพ.ละงู07ม.6 ต.กำแพง อ.ละงู-06010591-3022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
64511406รพ.ทุ่งหว้า07ม.8 ต.ทุ่งหว้า บ.ควนตำเสา อ.ทุ่งหว้า-08010691-1021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64611407รพ.กันตัง0717 ม.2 บ้านโคกแค ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง020402926021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64711408รพ.ย่านตาขาว0739 ม.6 บ้านควนทองสีห์ ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง060103926021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64811409รพ.ปะเหลียน07293 ม.1 บ้านย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตร010104923021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
64911410รพ.สิเกา0711 ม.6 บ้านต้นพิกุล ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง060105926021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65011411รพ.ห้วยยอด07231 ม.1 บ้านบ่อหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง010806929022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
65111412รพ.วังวิเศษ07239 ม.7 บ้านคลองชี ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.070507923021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65211413รพ.นาโยง07216 ม.2 บ้านหนองแจ้ง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง020108923021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65311414รพ.กงหรา07164 ม.1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180010402933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65411415รพ.เขาชัยสน07543 ม. 3 ต. เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ. พัทลุง030103933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65511416รพ.ตะโหมด0729 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 9316010104933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65611417รพ.ควนขนุน07232 ม.9 ต.ควนขุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110090105939021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65711418รพ.ปากพะยูน07ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120010106933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65811419รพ.ศรีบรรพต07ม.9 ต.เขาย่าอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190090107933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
65911420รพ.ป่าบอน07ม.08 ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170080608933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66011421รพ.บางแก้ว07609 ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140010109933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66111422รพ.ป่าพะยอม0729 ม.01 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าพยอม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93010110933021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66211423รพ.โคกโพธิ์0740/2 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 030202946022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
66311424รพ.หนองจิก07223 ถ.เพชรเกษม ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170020503944821-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66411425รพ.ปะนาเระ07ม.1 บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม010204943021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66511426รพ.มายอ07147/2 ม.1 ถ.มายอ-ปาลัส ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 941010105943021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66611427รพ.ทุ่งยางแดง0795 ม.1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140010106943021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66711428รพ.ไม้แก่น07108 ม.4 ต.ไทรงาม อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220040108943021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66811429รพ.ยะหริ่ง07183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 ู020809943021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
66911430รพ.ยะรัง07106 ม.1 ถ.ยะรัง ต.ปิตุมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160010610943021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
67011431รพ.แม่ลาน07128 ม.6 ถ.บ้านนางโจ-ปรีดี ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตต060112941021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
67111432รพ.บันนังสตา07302 ม.07 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา070103953422-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
67211433รพ.ธารโต07104 ถ.สุขยางค์ อ.ธารโต จ.ยะลา 95150010104953021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
67311434รพ.รามัน07207 ม.1 ถ.เมืองรามัน ต.กาบูนบอเก อ.รามัน จ.ยะลา 95010106956022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
67411435รพ.ตากใบ07114/63 ม.4 ถ.ท่าแพรก ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส-04010296-0-
67511436รพ.บาเจาะ07ถ.เพชรเกษม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส -01010396-0-
67611437รพ.ระแงะ07484 ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวา-01010596-0-
67711438รพ.รือเสาะ07184/5 ม.2 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.น-02010696-0-
67811439รพ.ศรีสาคร07108 ม.2 ต.ตือโละ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส-02010796-0-
67911440รพ.แว้ง07263 ม.7 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส -07010896-0-
68011441รพ.สุคิริน0758 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส -06010996-0-
68111442รพ.สุไหงปาดี07334 ถ.จารุเสถียร ต.ปาลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส-01011196-0-
68211443รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม07ม.19 ต.เมืองเดช-19010734-9023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
68311444รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา07010308356022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
68411445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน071 ม.11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น010109409022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
68511446รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง07บ้านศรีผดุง หมู่ที่ 7070111419021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
68611447รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย07ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120.030105426022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
68711448รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ07161 ม.13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย1301024315022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
68811449รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์07193 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ -13010546-0-
68911450รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน07291 ถ.ภูมิภักดี ม.11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนด-1101124710221-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
69011451รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม07070105489022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
69111452รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย07เลขที 545 หมู่ที่ 09 .ถ.ศรีสัชนาลัย ต. เด่น090105543022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
69211453รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว0770 หมู่ 6 ตำบลวรนคร อ.ปัว061405559022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
69311454รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ07100103579021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
69411455รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย07111 ม.7 บ้านคลองจิก070102656021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
69511456รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน07รพร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน-00010466-9021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
69611457รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า07050104676022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
69711458รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง075 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง080102706021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
69811459รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ07204/16 ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ100115846022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
69911460รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี07162 ถ.ท่าเสด็จ000107946022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
70011461รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา07060105957722-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
70111464รพ.กะพ้อ07ม.1 ต.กะรุปิ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230010111941021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
70211466สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง1200013010--
70311467สถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร1200013010--
70411468ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์1200013010320-
70511469รพ.เลิดสิน1100020410528-
70611470รพ.นพรัตนราชธานี1100032710510-
70711471รพ.สงฆ์1100013710937-
70811472รพ.ราชวิถี110001371090931-3.1 ตติยภูมิ
70911473รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)1100080673150-
71011474รพ.ค่ายสฤษดิ์เสนา12000808650-
71111475รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์120002017610-
71211476กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร129 ม.10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นครนายก101003262611034-
71311477รพ.ทหารผ่านศึก1200011410304-
71411478รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า1200041510507-
71511479รพ.ทหารเรือกรุงเทพ1200042010230-
71611480รพ.กรมสรรพาวุธทหารเรือ12000920100-
71711481รพ.พระมงกุฎเกล้า12000137101236-
71811482รพ.ภูมิพลอดุลยเดช1200034210774-
71911483รพ.โรงเรียนนายเรือ120001011130-
72011484รพ.อานันทมหิดล 1200060116306-
72111485รพ.ค่ายอดิศร12-0001011960-
72211486รพ.ค่ายนวมินทราชินี12ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 0005012060-
72311487รพ.อาภากรเกียรติวงศ์12ต.สัตหับ อ.สัตหับ จ.ชลบุรี00010920300-
72411490รพ.ค่ายจักรพงษ์12ม.12 บ้านตลาดหลวง ต. ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี12070125150-
72511491รพ.รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า1299/6001 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง001301262600090-
72611492รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา12ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา00100130400-
72711493รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก120003013130-
72811494รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน120000013260-
72911496รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์12ม. 2 ต.แสนสุข-02001534-200-
73011497รพ.ค่ายศรีพัชรินทร120014014030-
73111499รพ.กองบิน 2312549 กองบิน230001014130-
73211500รพ.กองบิน 512135 ม.5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง0502017730-
73311501รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1200180141150-
73411502รพ.ค่ายศรีสองรัก120013014230-
73511504รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช120006164560-
73611506รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง120005014830-
73711507รพ.กองบิน 41120002015030-
73811508รพ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่120006015060-
73911509รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก12ม.8 ต. ท่าเสา อ.เมือง0802015360-
74011510รพ.ค่ายสุริยพงษ์120001015520-
74111512รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี1200110152150-
74211513รพ.ค่ายจิรประวัติ12ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.ตาคลี 00070160150-
74311514รพ.กองบิน 4 กองพลบินที่ 3120001076050-
74411516รพ.ค่ายวชิรปราการ12ถนนจรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม0008016310-
74511517รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร1200140165186-
74611518รพ.กองบิน 46120017016550-
74711519รพ.ค่ายภาณุรังษี120009017060-
74811520รพ.ค่ายสุรสีห์120007017180-
74911521รพ.จันทรุเบกษา1200000273350-
75011522รพ.ค่ายธนะรัชต์12124/3 ม.3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี00020677100-
75111523รพ.ค่ายวชิราวุธ120020018080-
75211525รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์120011018660-
75311526รพ.ฐานทัพทหารเรือสงขลา120001019030-
75411527รพ.ค่ายเสนาณรงค์120004119090-
75511528รพ.กองบิน 56120003169015-
75611529รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร12ม.7 ถ.เพชรเกษม0707039430-
75711531รพ.การไฟฟ้านครหลวง12809/1ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต0006021010300120-
75811532รพ.โรงงานยาสูบ12184 ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม.000133101011082-
75911534รพ.บุรฉัตรไชยากร (รถไฟ)12700 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี0004371010400120-
76011535คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร1200020210799-
76111536รพ.เวชการุณย์รัศมิ์120201031030-
76211537รพ.กลาง1200020810408-
76311538รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร120001111030-
76411539รพ.ตากสิน1200021810393-
76511540รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ120002231060-
76611541รพ.เจริญกรุงประชารักษ์1200013110417-
76711597สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์11เลขที่ 23 ม.8 ถ.พุทธมณฑล แขวงทวีพัฒนา เขต ทวีวัฒนา0801481010170330-
76811602รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง07222 ม.1010127301021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
76911608รพ.ลำทะเมนชัย07ต.ขุย กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา010129303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
77011619รพ.เฉลิมพระเกียรติ07ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 020223313022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
77111625รพ.เฉลิมพระเกียรติ0701021555102103022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
77211631รพ.วชิรบารมี07ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร 66140-13011266-3021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
77311643รพ.ดอยหล่อ07ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160050124503022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
77411654รพ.วิภาวดี07ตำบลตะกุดเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84040219843021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
77511660รพ.จุฬาภรณ์07111 ม.4 ต.สามตำบล040619803021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
77611946รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง120204016730-
77711978รพ.ดารารัศมี12101 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0001075030-
77812243รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1110002051050-
77912244สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1100011810892-
78012246สถาบันราชานุกูล1100012610610-
78112247สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชรครรินทร์110014100-
78212249สถาบันโรคผิวหนัง110001371043-
78312250สถาบันมะเร็งแห่งชาติ1100013710200-
78412251รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์1100010111150-
78512252สถาบันราชประชาสมาสัย1100070411152-
78612256สถาบันโรคทรวงอก1100020112400-
78712257สถาบันบำราศนราดูร1100020112650-
78812258ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ110002011248-
78912260รพ.ศรีธัญญา11040201121430-
79012262สถาบันธัญญารักษ์1100010313770-
79112266รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่2 สระบุรี11-0001061930-
79212267รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 511 จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 302800017013060-
79312268รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์1187 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา00010130300-
79412270รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่711ถ.อุบล-เดช-00021534-15-
79512272รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์11169 ม.4 ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น04010140372-
79612273รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 61101014060-
79712276รพ.มะเร็งอุดรธานี1136 หมู่ 10121014191-
79812277รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์1111070148120-
79912279รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10110005015090-
80012280รพ.สวนปรุง1100030150700-
80112281รพ.ประสาทเชียงใหม่1100080150240-
80212283รพ.มะเร็งลำปาง 11ต.พิชัย อ.เมือง00110152137-
80312284รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 811ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.ตาคลี0007016065-
80412286รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี11429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง0001017090-
80512287รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11110019018030-
80612289รพ.สวนสราญรมย์1100011784700-
80712290รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์1100010190300-
80812438สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1100013710538-
80912439สถาบันประสาทวิทยา1100013710300-
81012445กองวัตถุระเบิด12001601140-
81112453แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหาร1200002050-
81212454แผนกแพทย์ฯรร.ทหารเกล็ดแก้ว120004092050-
81312456กองพันพยาบาล สนับสนุน120004092012-
81412471สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ1225 ถ.ดำเนินเกษม .ต.หัวหิน อ.หัวหิน0001077710-
81512472สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)12135 ม.8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง000309808011010-
81613645บ.นราเมดิคอลฯ จ.นราธิวาส คลินิก11-00000096-0-
81713747รพ.ราชสาส์น07114 ม.1 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น ฉช.24120010307243021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
81813753รพ.คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์1204119012-
81913754รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา12290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 201100001072021001500-
82013756รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย121873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กทม.00020710103301433-
82113757รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล1200023710250-
82213758รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์1200030920240-
82313760รพ.มะเร็งชลบุรี 11อำเภอเมือง ตำบลเสม็ด หมู่ที่ 0202160120167-
82413763รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่311000701200-
82513766ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา12169/382 ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี มหาวิทยาล000120100-
82613775สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์110410075060-
82713777รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น12123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000200010140777-
82813778รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ1200010213372-
82913779รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1200041190732-
83013780รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่12000001501282-
83113781รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล1200023710938-
83213785รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่11182 ม.7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่07040750500-
83313806รพ.กาบัง07ม.05 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120050107953021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
83413814รพ.ศิริราช12000420101792-
83513815ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12ถ.ติวานนท์ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 1112000020612320-
83613816รพ.เกาะช้าง0721/1 ม.2 ต.เกาะช้าง กอ.เกาะช้าง020107232421-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
83713817รพ.เขาฉกรรจ์07บ้านสันติสุข ม.6 ต.เขาฉกรรจ์060107273021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
83813818รพ.จะแนะ07266/5 ม.2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส -02011296-0-
83913819รพ.หลวงพ่อเปิ่น07อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120022103733021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
84014132รพ.ซำสูง07231 ม.3 ถ.กระนวน-เชียงยืน ต.กระนวน010121403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
84114133รพ.เอราวัณ07692 ม.3 ถ.เลย-อุดร ต.เอราวัณ กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย 4030213426021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
84214135รพ.บึงสามัคคี07กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210070310623021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
84314136รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์07ม.3 ต.ด่านแม่แฉลบ030204713021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
84414138รพ.ท่าโรงช้าง07114 ม. 03 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 841030617843022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
84514139รพ.รัษฎา07184 ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง000109923021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
84614160กองบินทหารเรือ 120202022110-
84714161รพ.กองบิน112 อ.เมือง จ.นครราชสีมา00013050-
84814171รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์1104081060300-
84914173รพ.ตำรวจ12492/1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กทม. 0003071010400736-
85014194รพ.ธัญญารักษ์สงขลา1100030190200-
85114195รพ.ธัญญรักษ์ปัตตานี1100100194110-
85214196รพ.ธัญญรักษ์ขอนแก่น11775 ม.19 ถ.มะลิวัวัลย์ อ.เมือง00140140114-
85314197รพ.ธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน110004015846-
85414199รพ.มะเร็งลพบุรี1100010116176-
85514203รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี110004018490-
85614351เทศบาลเมืองนราธิวาส12ถ.ภูภาภักดี ต.บางนาค-00050196-0-
85714358เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก1225 ถ.ทรายทอง 2 เทศบาล ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ล -00011096-0-
85814465รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่1218 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่000501505030022-
85914584ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น12มหาวิทยาลัยขอนแก่น000140200-
86014641รพ.ราชพิพัฒน์12919 ม.4ถ.พุทธมฆทลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค0403401010161102-
86114644รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์11440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง 4200004070142120-
86214660รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี11000101700-
86314661รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 511001701300-
86414663รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 121195 ถ.เทศบาล ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา0001019560-
86514678รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ12103 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธฑณทล จังหวัดนครปฐม00020773731700-
86614689รพ.ค่ายสุรสิงหนาถ12ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ0001062760-
86714717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์11176 ม.3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร03050527120-
86814862รพ.กองบิน712กองบิน7 กองพลบินที่ 4ต.มะลวน อ.พุนพิน0512178450-
86914901รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต120502018425-
87014904รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1207080426367-
87114918รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร120908098030-
87214919รพ.ฐานทัพเรือพังงา120000008210-
87314922คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1200080150610-1 ปฐมภูมิ
87414923รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 1100050313116-
87514928รพ.กองบิน 2120005011610-
87614933รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช121502015730-
87714953สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์1200030710--
87814972รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร1200200165100-
87915010รพ.เจาะไอร้อง07หมู่ที่ 1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส -00011396-0-
88015012รพ.สมเด็จพระญาณสังวร07 ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 03020257572103021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
88115049รพ.สิรินธร12013210136-
88215140รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช12ม.5 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง0513015630-
88315198รพ.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย12199 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 102800204011180-
88415199รพ.คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1103071040-
88515229รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ120503051110-
88621323รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร07ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.โคกภู อ.ภูพาน-100318479022-2.2 ทุติยภูมิระดับกลาง
88721356รพ.สระใคร07232 ม.03 ต.สระใคร กิ่ง อ.สระใคร030114431021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
88821771รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช12479 ถ.ราชดำเนิน ต. ในเมืองอ.เมือง0101808000030-
88921948รพ.ห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา07หมู่ 6 ตำบลห้วยกระเจา06011371711703021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
89021984รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ07300 ม.3 ถนนอุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราช-120134-80-
89122302รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา07ม. 18 บ้านพนมดงรัก ต.บักได อ.กิ่งอำเภอพนมดงรัก18011432321403021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
89222456รพ.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0799ม.5 ต.พังเทียม กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา050328303021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
89322734รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา07102/9 ม. 02 ต.ห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา02020721211103021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
89422737รพ.จุฬาภรณ์1254 ม.4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม0 10210014110100-
89522952ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล12999ถ.บรมราชชนนี ต.สาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม000107737317080-
89623125รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา07บ้านเสียว ม. 07 ต.เสียว อ.เบฐจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ070119333021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
89723367รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา07ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวังจังหวัด หนองบัวลำภู000106393021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
89823429รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง12333 หมู่ที่ 01 ต.ท่าสุด อ.เมือง 0121015757100107-
89923560รพ.โรคปอดกรุงเทพ121281 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท0114101040050-
90023578รพ.แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา07159 หมู่ที่ 06 บ้านซ่องแมว ตำบลแคนดง กิ่งอำเภอ แคน060122313021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
90123736วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา07หมู่ที 03 ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่0306035010-
90223748ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม121602 ถ.สุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดส-010147-10-1 ปฐมภูมิ
90323771รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา071/17 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส -04010496-0-
90423816ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า121301/9-10 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร-010147-10-1 ปฐมภูมิ
90523839รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 07345/5 ม.6 ต.โครกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา06170130302806023-2.3 ทุติยภูมิระดับสูง
90623951รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี11ที่ตั้ง 271 ม.1012101414133060-
90723962รพ.นิคมพัฒนา0717 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 020308213021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
90823974ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4(บึงขุนทะเล)12ที่ตั้ง 77/28030201848400010-
90923987รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม12อาคารโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 020207737317060-
91024020ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสกลนคร1(เลี่ยงเมือง)12--010147-0-
91124032รพ.นาตาล07-01013034-1021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
91224038ศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรี รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)12115/16-17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา-00071510-0-
91324085สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย12อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย เลขที่ 693 ถ.บำรุงเ-00030810-0-
91424662ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักษ์12หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุดอ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี-04050484-0-
91524821รพ.นาเยีย07-00002934-021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
91625058รพ.กู่แก้ว07-05152441-0-
91725059รพ.ประจักษ์ศิลปาคม07-05152541-0-
91827443รพช. วังเจ้า0727443 รพช. วังเจ้า 22 ม.2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.--010963-0-
91927842รพ.เขวาสินรินทร์07--00011632-0-
92027843รพ.ศรีณรงค์07--00011532-0-
92127844รพ.โนนนารายณ์07--00011732-0-
92227967รพ.สว่างวีระวงศ์07-12043234-021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
92327968รพ.น้ำขุ่น07-05033334-021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
92427974รพ.หนองมะโมง07--10010718-0-
92527975รพ.เนินขาม07--14010818-0-
92627976รพ.เหล่าเสือโก้ก07-06013134-021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
92727981ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย12222/1 ม.8 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ-08070411-010-1 ปฐมภูมิ
92827988รพ.ทุ่งเขาหลวง0707 -07012045-0-
92927989รพ.เชียงขวัญ0702-02031845-0-
93027990รพ.หนงฮี0710-10011945-0-
93128010รพ.โกสัมพีนคร07--00011162-0-
93228014รพ.พยุห์07209 บ้านหนองหว้า-02012033-0-
93328015รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ0758 บ้านหนองแคน-05022133-0-
93428016รพ.ศิลาลาด07108 บ้านสงยาง-05012233-0-
93528017รพ.นาคู07-09011646-0-
93628018ศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว1251/2 ม.8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ-08020311-010-1 ปฐมภูมิ
93728778รพ.โพธิ์ตาก0790 ม.7 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย -00011743431300-
93828785รพ.บางเสาธง07ม.12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ-12010611-0
93928786รพ.มะนัง07ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล-01010791-0
94028789รพ.ฆ้องชัย07-11011846-0-
94128790รพ.ดอนจาน07-06021746-0-
94228791รพ.สามชัย07-04011546-0-
94328811รพ.เฝ้าไร่07331 ม.11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย -00011543431200-
94428815รพ.รัตนวาปี 07317 ม.11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย -00011643431200-
94528817รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 07ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง-09011092-1021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
94628858โรงพยายบาลบ้านคา07030210700-
94728861รพ.หนองหิน07300 ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน เลย-02011442421903021-2.1 ทุติยภูมิระดับต้น
94877725ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์12-01010196-0-
94977726ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 212-01010196-0-
95077727ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู12-01010196-0-
95177728ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)รพ.สุไหงโกลก12-00011096-0-
95277729ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)รพ.สุไหงโกลก12-00011096-0-
95377753รพ.เกาะพีพี07ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง071601810-
95477770ศูนย์สุขภาพประชานุเคราะห์รพ.ราชบุรี12NULLNULL0101700-
95599880ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ12-01010696-0-
95628850รพ.โคกสูง07--080108272712010-
95728849รพ.วังสมบูรณ์07--040109272725010-
             
20 ตุลาคม 2564 16:21 น. (Process Time: 0.42 Sec.) 250,947

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

Powered by