เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments