แบบรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่มีความประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 3


หมายเหตุ *บุคลากรด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิด /ARI /ER /ICU /LAB /OPD /รพ.สนาม /จนท.สอบสวนโรค /Hospitel /HI /CI /   รพ.สต. /Back Office /อสม. /จนท.ด่านตรวจคัดกรอง /กู้ชีพ /กู้ภัย


ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 4 สัปดาห์

                 ขอให้ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว E-mail : skomoptech@gmail.com ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments