วาระประชุม คณะทำงานนิเทศงานแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ สำนักงา


เรื่อง สรุป และถอดบทเรียน การนิเทศงานแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.                                                                                              

ณ ห้องพลเรือตรีนายแพทย์ วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments