ประชุมจัดทำแผนปี 63 - การประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1jAx7gXlnBlnb-mYRKjhrxvQ9dFWYpcSu?usp=sharing

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments