แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 และ เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ


สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน วันที่ 10 และ 24 สิงหาคม 2561 เพิ่มเติมได้ที่

ยุทธศาสตร์ชาติ - ภาคกลาง - กลุ่มจังหวัด - จังหวัด https://goo.gl/EQX8k5

ยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพ https://goo.gl/eJeQeu

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ https://goo.gl/Z1yRJj

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2562 http://team.sko.moph.go.th/content/view/?id=390

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments